Wednesday, June 10, 2015

Bắn đại bác không cần súng, mấy bác TQ lắm trò quá

Có lẽ mấy bác này lười vác súng quá, mang đạn đi cho nhẹ. Nhẹ nhàng và tiện lợi :)


0 comments:

Post a Comment